Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na již třetí setkání kolorektálních chirurgů do kongresového centra Dříteč pod Kunětickou horou u Pardubic. Minulé dva ročníky jsme zaměřili pouze na problematiku pánevního dna. Na třetím setkání bychom se rádi zabývali problematikou resekce rekta a operací na rektu. Požádali jsme renomovaná pracoviště z České republiky i ze zahraničí, aby na videoukázkách z resekce rekta předvedli specifika těchto operací na jednotlivých pracovištích. Rádi bychom společně s Vámi diskutovali různé operační přístupy, možnosti a sporné body resekce rekta. Budeme se též zabývat transrektálními operacemi pro nádory.

Neodmyslitelnými a velice důležitými členy týmu, který se zabývá kolorektálním karcinomem, jsou stomické sestry. Proto bychom i je velice rádi pozvali a přivítali je na tomto kongresu. Plánované setkání bychom tentokrát rádi rozšířili také o program zaměřený na tuto problematiku. Část lékařského odborného programu by se tak měla prolínat i s programem pro stomické sestry.

Za organizátory se na Vaši účast těší

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
přednosta Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice

Místo

Kongresové centrum Kunětická hora
Dříteč 155
533 05 Dříteč
GPS: 50°6’41.669 N, 15°49’9.128

Pořádající agentura:

SIT TRAVEL, s.r.o.
Email: lucie.divisova@sittravel.cz
Tel.: +420 733 750 640

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.