Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

V. SETKÁNÍ CHIRURGŮ POD KUNĚTICKOU HOROU

Kontakty na organizátory

Za organizátory se na Vaši účast těší

Lucie Divišová
hlavní kontaktní osoba, administrativa, fakturace, organizační zajištění
tel. +420 733 750 640 | Email: lucie.divisova@sittravel.cz

Máte-li zájem na konferenci vystoupit s vlastní přednáškou, prosím kontaktujte MUDr. Lukáše Sákru, Ph.D. nebo paní Martinu Skokanovou, v případě lékařské sekce nebo paní Mgr. Michaelu Jesenskou v případě ošetřovatelské sekce.

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
přednosta, Chirurgická klinika Pardubické nemocnice
tel. +420 730 124 804 | e-mail: lukas.sakra@nempk.cz

Mgr. Michaela Jesenská
vrchni sestra, Chirurgická klinika Pardubické nemocnice
tel. +420 725 626 503 | e-mail: michaela.jesenska@nempk.cz

Martina Skokanová - aktivní účast: informace a přihlašování
Kancelář chirurgického oddělení nemocnice Pardubice
tel. +420 466 012 109 | e-mail: martina.skokanova@nempk.cz

Pod záštitou

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP Pod záštitou - hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

Generální partner

Hlavní partner

Partneři / vystavovatelé