Chirurgická klinika Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a. s. Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice

V. SETKÁNÍ CHIRURGŮ POD KUNĚTICKOU HOROU

Elena Martín Pérez, MD
Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, Spain, President Spanish Surgical Society

prof. MUDr. Zdeněk Kala, Ph.D.
Fakultní nemocnice Brno, Předseda České chirurgické společnosti

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr Karel Odrážka, Ph.D.
Multiscan a.s

doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Fakultní Thomayerova nemocnice

doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D.
Fakultní nemocnice v Motole

MUDr. Marek Kysela
IKEM Praha

MUDr. Július Örhalmi, Ph.D. FASCRS, MBA
Nemocnice Hořovice

MUDr. Petr Vlček Ph.D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

MUDr. Jan Flašar
MUDr. Jiří Pařízek
MUDr. Jan Hájek, Ph.D.
Nemocnice Pardubického kraje a.s.

prof. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS
MUDr. Zuzana Šerclová
Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady

Bc. Slezáčková Karolína
Karpíšková Kristýna
Jana Hrstková
Mgr. et Mgr. Oldřich Hošek
MUDr. Jiří Sehnálek
Lenka Němečková
Mgr. Kamila Marková
Bc. Kateřina Šimáková
Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Mgr. Jana Škvrňáková Ph.D.
Mgr. Jana Wichsová, Ph.D.
Mgr. Gabriela Medunová, MBA
Mgr. Zuzana Červenková, Ph.D.
Univerzita Pardubice – Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Alena Novotná
Krajská nemocnice Liberec

Pod záštitou

Pod záštitou - České chirurgické společnosti ČLS JEP Pod záštitou - hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

Generální partner

Hlavní partner

Partneři / vystavovatelé